Thursday, November 25, 2010

                                                                  "   ಕೇಳೇ ಗೆಳತಿ .....  "                

 ಆಗ..
ನೀನಿದ್ದೆ .
ನಾನೂ ಇದ್ದೆ. 
    
ಈಗ .......?
ನೀನು ಇದ್ದೀಯ .
ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ. 

ಆದರೆ....
ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ನಿಜ .
ನನ್ನೊಡನೆ ನೀನಿಲ್ಲವೇ... ?

ಆದರೂ .....
ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಾ ನಡೆದಾಡಿದ 
ಜಾಗಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾ ನಿನ್ನ ಅರಸುತ್ತೇನೆ .

ನೀ ಬರುವದಿಲ್ಲ ಎಂಬ 
ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯಿದ್ದರೂ 
ನಿನಗಾಗಿ  ಕಾಯುತ್ತ ಕೂರುತ್ತೇನೆ .

ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾ,
ನಾವು ಕೂತು ಹರಟುತ್ತಿದ್ದ 
ಆ ಪಾರ್ಕಿನ ಬೆಂಚು ಕಲ್ಲಮೇಲೆ 
ಉದ್ದುದ್ದ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆದು
ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಕಣೆ.

ಬಾಚಿ ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ನೀನು 
ಅದೇ ಪಾರ್ಕಲ್ಲೇ ತಾನೆ 
ಮತ್ತೆಂದೂ ತಬ್ಬಲಾರದಷ್ಟು 
ದೂರ 'ತಳ್ಳಿ' ಹೋಗಿದ್ದು!!.

ಒಂದು ಸತ್ಯ ಹೇಳಿಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಕಣೆ ;
ಆಗ ನೀ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು 
ಈಗಲೂ ಮತ್ಯಾರಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಾರು .
 
ಆದರೆ ...
ಈಗ ನೀ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ 
ಯಾತನೆಯಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು 
ಯಾರೂ ಕೊಡಲಾರರು !!!

                                                                                                      @ ಶಿವೂ @

1 comment: